En STRESS RECOVERY aftale med os, giver dig og dine medarbejdere ubegrænset online samtaler i 12 mdr.

At tegne en aftale med STRESSNEDNU sikre dine medarbejderne en effektiv stress, depresion og angst håndtering samtidig med din virksomhed får den nyeste viden i inden medarbejder trivsel og stresshåndtering. 

Vores erfaring viser, at ca. 5-7 online samtaler er nok til at mennesker kommer tilbage i kontrol, stresssymptomerne forsvinder og at trivslen genskabes. Alligevel får man som udgangspunkt bevilget ubegrænsede samtaler i en periode på 12 mdr, når man har stresssymptomer.
Dette er naturligvis langt mere hensigtsmæssigt for dine medarbejdere, på den måde forebygger vi langt mere effektivt mod tilbagefald.

Læs mere

“Vi forebygger og håndterer stress for at opnå større fokus, trivsel, arbejdsglæde og produktivitet i jeres virksomhed.”

Et STRESS DOWN online forløb med os, giver dig og dine medarbejdere konkret viden og redskaber til at forebygge stress og sikre arbejdsglæde i virksomheden.

Med dette STRESS DOWN online forløb får du og dine medarbejdere indsigt og forståelse for, hvordan vi bedst undgår stress. I får konkret viden og redskaber til at hjælpe og forebygge stress og mistrivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Vi har flere forskellige løsninger til jeres virksomhed. I kan vælge mellem abonnement / forsikringsløsninger eller betale når behovet opstår.

 • BASIS – et abonnement hvor man betaler efter forbrug som sikre jeres medarbejder en hurtig og effekt stresshåndtering
 • ARBEJDE – en forsikring med ubegrænset forbrug som sikre jeres medarbejder en hurtig og effektiv stresshåndtering uden meromkostninger for jeres virksomhed
 • FAMILIE – en forsikring som sikre husstanden et terapeutisk forløb samt forskellige selvudviklingsforløb.

STRESSNEDNU

BASIS

 • Foredrag i Stresshåndtering

 • Stress plan inden for 24 timer

 • E-leaning stressforebyggelse

 • Betaling efter forbrug

 • Stress Down

 • Stress Recovery

 • Øget selvkontrol og nærvær

 • Mindre stress

 • Bedre søvn

STRESSNEDNU

ARBEJDE

 • Foredrag i Stresshåndtering

 • Stress plan inden for 24 timer

 • E-leaning stressforebyggelse

 • Ubegrænset forbrug

 • Stress Down

 • Stress Recovery

 • Øget selvkontrol og nærvær

 • Mindre stress

 • Bedre søvn

STRESSNEDNU

FAMILIE

 • Foredrag i Stresshåndtering

 • Stress plan inden for 24 timer

 • E-leaning stressforebyggelse

 • Ubegrænset forbrug

 • Stress Down

 • Stress Recovery

 • For hele husstanden

 • Adgang til alle K&H terapi

 • Bedre søvn

Få et tilbud

Vores effektive løsninger mod stress, depression, angst og andre livskriser, hvor du betaler efter forbrug.

 • FOREDRAG i stresshåndtering
 • DIGITAL forebyggelsesforløb  STRESS DOWN.  (kommer 2022)
 • GRUPPE online forebyggelsesforløb  STRESS DOWN.
 • 1:1 online Stress behandlingsforløb STRESS RECOVEY.
 • Behandling af stress hos STRESSNEDNU indebærer ikke hvile, meditationspraksis eller lange sygemeldinger. Tværtimod kan du opretholde dit normale arbejds- og fritidsliv eller vende tilbage til det hurtigst muligt, hvis du på nuværende tidspunkt er sygemeldt.
 • Som arbejdsgiver kan du etablere en aftale med STRESSNEDNU, hvorefter dine medarbejdere med stresssymptomer vil kunne blive henvist til en STRESSNEDNU coach.

STRESSNEDNU

E-Leaning

995 kr

 • Digitalt forløb

 • Bestem selv hvornår

 • 25 undervisningsmoduler

 • Ugentlige hjemmeopgaver

 • Nye sunde mentale værktøjer

 • Øget evne til at håndtere belastning

 • Øget selvkontrol og nærvær

 • Mindre stress

 • Bedre søvn

STRESSNEDNU

STRESS DOWN

3995 kr

 • Deltagelse i et online gruppeforløb

 • Et 6 ugers forløb

 • 6 undervisningmoduler

 • 12 undervisningstimer

 • Nye sunde mentale værktøjer

 • Øget evne til at håndtere belastning

 • Øget fokus, selvkontrol og nærvær

 • Stress forbyggende = mindre stress

 • Bedre søvn

STRESSNEDNU

RECOVERY

12.995 kr

 • 1:1 online samtaler

 • Inden for 24 timer har du en plan

 • Ubegrænset samtaler i 12 mdr

 • Mærkbar forbedringer efter 5-6 samtaler

 • Stressfri

 • Mere end 10 evidensbaserede metoder til at berolige dit nervesystem

 • Sikrer at du får implementeret redskaberne i din hverdag, og som med garanti fjerner din stress

Book her og vi kontakter dig inden for 24 timer

STRESSNEDNU

BASIS

 • Foredrag i Stresshåndtering

 • Stress plan inden for 24 timer

 • E-leaning stressforebyggelse

 • Betaling efter forbrug

 • Stress Down

 • Stress Recovery

 • Øget selvkontrol og nærvær

 • Mindre stress

 • Bedre søvn

Bliv ringet op

STRESSNEDNU

ARBEJDE

 • Foredrag i Stresshåndtering

 • Stress plan inden for 24 timer

 • E-leaning stressforebyggelse

 • Ubegrænset forbrug

 • Stress Down

 • Stress Recovery

 • Øget selvkontrol og nærvær

 • Mindre stress

 • Bedre søvn

Bliv ringet op

STRESSNEDNU

FAMILIE

 • Foredrag i Stresshåndtering

 • Stress plan inden for 24 timer

 • E-leaning stressforebyggelse

 • Ubegrænset forbrug

 • Stress Down

 • Stress Recovery

 • For hele husstanden

 • Adgang til alle K&H terapi

 • Bedre søvn

Bliv ringet op

STRESSNEDNU

E-Leaning

 • Digitalt forløb

 • Et 6 ugers forløb

 • 6 undervisningsmoduler

 • Ugentlige hjemmeopgaver

 • Nye sunde mentale værktøjer

 • Øget evne til at håndtere belastning

 • Øget selvkontrol og nærvær

 • Mindre stress

 • Bedre søvn

STRESSNEDNU

RECOVERY

 • 1:1 online samtaler

 • Inden for 24 timer har du en plan

 • Ubegrænset samtaler i 12 mdr

 • Mærkbar forbedringer efter 5-6 samtaler

 • Stressfri

 • Mere end 10 evidensbaserede metoder til at berolige dit nervesystem

 • Sikrer at du får implementeret redskaberne i din hverdag, og som med garanti fjerner din stress

STRESSNEDNU

STRESS DOWN

 • Deltagelse i et online gruppeforløb

 • Et 6 ugers forløb

 • 6 undervisningmoduler

 • 12 undervisningstimer

 • Nye sunde mentale værktøjer

 • Øget evne til at håndtere belastning

 • Øget fokus, selvkontrol og nærvær

 • Mindre stress

 • Bedre søvn

Vi garanterer en hurtig positiv udvikling efter højst fem til syv online samtaler og en tilbagefaldsgaranti inden for 12 mdr.

Fakta om stress

Vidste du, at 15% af alle danske ansatte føler sig stresset, og at langt de fleste oplever, at arbejdet er en væsentlig kilde til deres stress.

Stress koster samfundet 14 milliarder kroner og en million fraværsdage årligt.

Vidste du, at manglende trivsel kan reducere arbejdsevnen og produktiviteten med helt op til 25%?

En ny undersøgelse har vist, at 95% af alle ledere mener, at det er en vigtig del af ledelsesopgaven, at håndtere stress blandt medarbejderne.

Hør mere om vores ydelser STRESS DOWN og STRESS RECOVERY

Kontakt os

STRESS NED NU en del af Knudsen & Hartmann

Smedelundgade 5, 2. sal, 4300 Holbæk  |  martin@stressnednu.dk  |  Tlf. +45 31 22 32 41