En STRESS RECOVERY aftale med os, giver dig og dine medarbejdere ubegrænset samtaler i en periode på 12 mdr. 

At tegne en aftale med STRESSNEDNU sikre dine medarbejderne en effektiv stress, depresion og angst håndtering samtidig med din virksomhed får den nyeste viden i inden medarbejder trivsel og stresshåndtering.

Vores erfaring viser, at ca. 5-7 samtaler er nok til at mennesker kommer tilbage i kontrol, stresssymptomerne forsvinder og at trivslen genskabes. Alligevel får man som udgangspunkt bevilget ubegrænsede samtaler i en periode på 12 mdr, når man har stresssymptomer.
Dette er naturligvis langt mere hensigtsmæssigt for dine medarbejdere, på den måde forebygger vi langt mere effektivt mod tilbagefald.

“Vi forebygger og håndterer stress for at opnå større fokus, trivsel, arbejdsglæde og produktivitet i jeres virksomhed.”

Et STRESS DOWN online forløb med os, giver dig og dine medarbejdere konkret viden og redskaber til at forebygge stress og sikre arbejdsglæde i virksomheden.

Med dette STRESS DOWN online forløb får du og dine medarbejdere indsigt og forståelse for, hvordan vi bedst undgår stress. I får konkret viden og redskaber til at hjælpe og forebygge stress og mistrivsel på arbejdspladsen.

Vores effektive løsninger mod stress, depression, angst og andre livskriser.

Vi garanterer en hurtig positiv udvikling efter fem til syv online samtaler og en tilbagefaldsgaranti inden for 12 mdr.

Recovery 1:1

 • Hvor stresset føler du dig

 • Hvor meget kontrol har du fået

 • Hvor meget værdi har samtalen haft

Almindelig stress behandling

 • Almindelig stress behandling

 • Vores Recovery

Vi har flere forskellige løsninger til jeres virksomhed. I kan vælge mellem abonnement / forsikringsløsninger eller betale når behovet opstår.

 • BASIS – et abonnement hvor man betaler efter forbrug som sikre jeres medarbejder en hurtig og effekt stresshåndtering
 • ARBEJDE – en forsikring med ubegrænset forbrug som sikre jeres medarbejder en hurtig og effektiv stresshåndtering uden meromkostninger for jeres virksomhed
 • FAMILIE – en forsikring som sikre husstanden et terapeutisk forløb samt forskellige selvudviklingsforløb.

STRESSNEDNU

E-Leaning

 • Starter i 2024

 • Digitalt forløb

 • Bestem selv hvornår

 • 25 undervisningsmoduler

 • Ugentlige hjemmeopgaver

 • Nye sunde mentale værktøjer

 • Øget evne til at håndtere belastning

 • Øget selvkontrol og nærvær

 • Mindre stress

 • Bedre søvn

 • Pris: 995 kr

STRESSNEDNU

S-DOWN

 • Deltagelse i et online gruppeforløb

 • Et 6 ugers forløb

 • 6 undervisningmoduler

 • 12 undervisningstimer

 • Nye sunde mentale værktøjer

 • Øget evne til at håndtere belastning

 • Øget fokus, selvkontrol og nærvær

 • Stress forbyggende = mindre stress

 • Bedre søvn

 • Pris: 3995 kr ex moms

STRESSNEDNU

RECOVERY

 • 1:1 Samtaler

 • Inden for 24 timer har du en plan

 • Ubegrænset samtaler i 12 mdr

 • Mærkbar forbedringer efter 5-6 samtaler

 • Stressfri

 • Mere end 10 evidensbaserede metoder til at berolige dit nervesystem

 • Sikrer at du får implementeret redskaberne i din hverdag, og som med garanti fjerner din stress

 • Pris: 14.995 kr ex moms.

Fakta om stress

Vidste du, at 15% af alle danske ansatte føler sig stresset, og at langt de fleste oplever, at arbejdet er en væsentlig kilde til deres stress.

Stress koster samfundet 14 milliarder kroner og en million fraværsdage årligt.

Vidste du, at manglende trivsel kan reducere arbejdsevnen og produktiviteten med helt op til 25%?

En ny undersøgelse har vist, at 95% af alle ledere mener, at det er en vigtig del af ledelsesopgaven, at håndtere stress blandt medarbejderne.

Hør mere om vores ydelser STRESS DOWN og STRESS RECOVERY

STRESS NED NU en del af Knudsen & Hartmann

Smedelundgade 5, 2. sal, 4300 Holbæk  |  martin@stressnednu.dk  |  Tlf. +45 31 22 32 41