Vidste du, at 15% af alle danske ansatte føler sig stresset, og at langt de fleste oplever, at arbejdet er en væsentlig kilde til deres stress?

Andelen af danskere med et højt stressniveau er steget markant gennem de seneste år. Således er det gået fra 20,8 til 25,1 procent i tidsperioden 2010 til 2017. Det svarer til langt over 1 million mennesker der er ramt af stress.

Stress Recovery

Men hvad er det, der giver os stress? Flere års forskning i stress, angst og depression viser, at den største stressudløsende faktor i vores moderne liv er såkaldt ”overtænkning”. Det vil sige en tilstand hvor vi lader – ofte negative – tanker køre i ring uden at vi er i stand til at stoppe den. Overtænkning er altså kort fortalt når vi fokuserer på noget negativt gennem længere tid. Det kan være vi bekymrer os om fremtiden – eller hænger fast i fortiden. Og det skaber ubalance, som kan resultere i stress. 

Lær at håndtere negative tanker – og undgå stress
Med dette Stress-recovery forløb tager vi udgangspunkt i en nyere forskningsdokumenteret behandling med en høj dokumenteret effekt. Nemlig over-tankehåndtering.

Metoden går grundlæggende ud på at lære at stoppe med et overtænke, og i stedet være passiv sammen med sine tanker.

Det handler ikke om indholdet af tankerne, men om hvor meget tid og opmærksomhed, vi bruger på dem, samt hvordan vi håndterer dem.

Det kan ikke alene være med til at forebygge stress og lange sygemeldinger. Det kan også få den stressramte tilbage på arbejdspladsen – efter blot 5-7 samtaler! 

Vores erfaring viser, at ca. 5-7 samtaler er nok til at mennesker kommer tilbage i kontrol, stresssymptomerne forsvinder og at trivslen genskabes. Alligevel får man som udgangspunkt bevilget ubegrænsede samtaler i en periode på 12 mdr., når man har stresssymptomer. Dette er naturligvis langt mere hensigtsmæssigt både menneskeligt og økonomisk.

At tegne en aftale med STRESSNEDNU koster ingenting for dig eller din virksomhed. Det gør det først når i aktiverer et forløb.

Det får du:

 • 1:1 Samtaler

 • Stress plan inden for 24 timer

 • Ubegrænset samtaler i 12 mdr.

 • Mærkbar forbedringer efter 5-6 samtaler

 • Stressfri

 • Mere end 10 evidensbaserede metoder til at berolige dit nervesystem

 • Sikrer at du få implemteret redskaberne  din hverdag, og som med garanti fjerner din stress

Det opnår du:

 • Reducerer bekymringer

 • Stopper overtænkning

 • Slipper tankemylderet

 • Større fokus

 • Opmærksomhedskontrol

 • Få kontrol over dine tilstande

 • Være til stede i NU’et

 • Mere overskud, styrke og ro

Hør mere eller bestil STRESS RECOVERY forløbet.

Pris

Pris 14.995,- pr. medarbejder ekskl. moms. En STRESS RECOVERY aftale med os, giver ubegrænset 1:1 samtaler i 12 mdr.

Sted

Samtalerne kan både afholdes online, i jeres virksomhed eller i vores lokaler.

Jeg ønsker at vide mere om…

STRESS NED NU en del af Knudsen & Hartmann

Smedelundgade 5, 2. sal, 4300 Holbæk  |  martin@stressnednu.dk  |  Tlf. +45 31 22 32 41