Vidste du, at manglende trivsel kan reducere arbejdsevnen og produktiviteten med helt op til 25%?

Stress på arbejdspladsen kan have store omkostninger. På den ene side koster fravær og sygemeldinger dyrt både økonomisk og menneskeligt, men tiden op til kan også være præget af nedsat produktivitet og manglende trivsel. Med dette forløb får du og dine medarbejdere konkret viden og redskaber til at forebygge stress og sikre arbejdsglæde i virksomheden.

Stress Down – et online forløb

En ny undersøgelse har vist, at 95% af alle ledere mener, at det er en vigtig del af ledelsesopgaven, at håndtere stress blandt medarbejderne. Men det er langt fra alle, der føler sig klædt på til denne opgave. Her drejer det sig i høj grad om, at kende symptomerne, og sætte ind så tidligt som muligt.


Mere fokus – mindre stress
Det er i dag veldokumenteret at stort arbejdspres og lav social støtte kan udløse stress. Det er risikofaktorer du som leder skal være opmærksom på – og forholde dig til. 
Det vil ikke blot kunne forebygge, at dine medarbejdere udvikler stress, men vil også have en positiv effekt på både produktivitet og trivsel.

Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver fokus, mod til at kommunikere og en udpræget forståelse af, at vi alle har forskellige udfordringer og ressourcer.

Opnå større fokus, arbejdsglæde og produktivitet i dit team

Med dette Stress-down online forløb får du og dine medarbejdere indsigt og forståelse for, hvordan vi bedst undgår stress. I får konkret viden og redskaber til at hjælpe og forebygge stress og mistrivsel på arbejdspladsen.

Det får du:

 • Online gruppeforløb

 • Max 12 deltagere pr forløb

 • 12 timers undervisning over 6 uger

 • Mærbare forbedringer efter 2-3 undervisningsgange

 • Mere overskud i hverdagen

 • Stressforebyggende

 • Mere end 10 evidensbaserede metoder til at berolige dit nervesystem

 • Sikrer at du får implemteretredskaberne i din hverdag, og som med garanti forebygger din stress

Det opnår du:

 • Forøgelse af trivslen og arbejdsglæden

 • Færre sygedage

 • Nye sunde mentale værktøjer

 • Færre langvarige sygemeldinger pga. stress

 • Større fokus

 • Øget evne til at håndtere belastning

 • Bedre koncentrationsevne

 • Mere overskud i hverdagen

 • Øget selvkontrol og nærvær

Vi forebygger og håndterer stress for at opnå større fokus, trivsel, arbejdsglæde og produktivitet i jeres virksomhed.

Hør mere eller bestil STRESS DOWN forløbet.

Pris

3.995,- pr. medarbejder ekskl. moms. Kurset afholdes online i grupper med minimum 6 og maksimalt 12 deltagere og har et tidsforbrug på 3 x 4 timer. Det er også muligt at tilmelde enkelte medarbejdere til vores åbne kurser.

Sted

Kurset kan både afholdes i jeres virksomhed eller i vores lokaler i Holbæk.

Jeg ønsker at vide mere om…

STRESS NED NU en del af Knudsen & Hartmann

Smedelundgade 5, 2. sal, 4300 Holbæk  |  martin@stressnednu.dk  |  Tlf. +45 31 22 32 41