En STRESS RECOVERY aftale med os, giver dig og dine medarbejdere ubegrænset samtaler i 12 mdr.

At tegne en aftale med STRESSNEDNU koster ingenting for dig eller din virksomhed. Det gør det først når i aktiverer et forløb.

Vores erfaring viser, at ca. 5-7 samtaler er nok til at mennesker kommer tilbage i kontrol, stresssymptomerne forsvinder og at trivslen genskabes. Alligevel får man som udgangspunkt bevilget ubegrænsede samtaler i en periode på 12 mdr., når man har stresssymptomer. Dette er naturligvis langt mere hensigtsmæssigt både menneskeligt og økonomisk.

Få effektiv hjælp mod stress

“Vi forebygger og håndterer stress for at opnå større fokus, trivsel, arbejdsglæde og produktivitet i jeres virksomhed.”

Vi tilbyder 2 løsninger i vores behandling.

Vi tilbyder et forebyggelsesforløb STRESS DOWN og et Stress behandlingsforløb STRESS RECOVEY. Begge indsatser er effektive uanset om der er tale om arbejdsrelateret stress eller anden form for stress.

Behandling af stress hos Stressnednu indebærer ikke hvile, meditationspraksis eller lange sygemeldinger. Tværtimod kan du opretholde dit normale arbejds- og fritidsliv eller vende tilbage til det hurtigst muligt, hvis du på nuværende tidspunkt er sygemeldt.

Som arbejdsgiver kan du etablere en aftale med STRESSNEDNU, hvorefter dine medarbejdere med stresssymptomer vil kunne blive henvist til en STRESSNEDNU coach.

+ 3000 1:1 samtaler

+ 250 forebyggelsesforløb

Vi garanterer en hurtig positiv udvikling efter højst fem til syv samtaler og en tilbagefaldsgaranti inden for 12 mdr.

Fakta om stress

Vidste du, at 15% af alle danske ansatte føler sig stresset, og at langt de fleste oplever, at arbejdet er en væsentlig kilde til deres stress.

Stress koster samfundet 14 milliarder kroner og en million fraværsdage årligt.

Vidste du, at manglende trivsel kan reducere arbejdsevnen og produktiviteten med helt op til 25%?

En ny undersøgelse har vist, at 95% af alle ledere mener, at det er en vigtig del af ledelsesopgaven, at håndtere stress blandt medarbejderne.

Stress Down

Et stress-forebyggelsesprogram i grupper med høj effekt.
Opnå større fokus, arbejdsglæde og produktivitet.

Stress Recovery

Et ubegrænset individuelt 1:1 samtaleforløb
for medarbejdere, der er ramt af stress.

Opnå større fokus, arbejdsglæde og produktivitet i dit team

Hør mere om vores ydelser STRESS DOWN og STRESS RECOVERY

STRESS NED NU en del af Knudsen & Hartmann

Smedelundgade 5, 2. sal, 4300 Holbæk  |  martin@stressnednu.dk  |  Tlf. +45 31 22 32 41